ZAKRES SZKOLEŃ

CYKL ŻYCIA PRACOWNIKA

 • Projektowanie Procesu Rekrutacyjnego - dla MŚP
 • Zarządzanie Rekrutacją dla średnich i dużych firm
 • Psychologia zwolnień od A do Z
 • Prawne aspekty zwolnień pracowników
 • Rola firmy zewnętrznej w procesie rekrutacji
 • Budowa profesjonalnego profilu kandydata
 • Skuteczny przełożony
 • Ocena pracownika

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI

 • Modelowanie Struktur Organizacyjnych
 • Budowa precyzyjnego regulaminu organizacyjnego
 • Projektowanie procedur pracy
 • Pomiar skuteczności organizacyjnej (KPI Management)

ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI

 • Zachowania i postawy procesowe
 • Reguły i Zasady Modelowania Procesów
 • Modelowanie Procesów Biznesowych
 • Usprawnianie Procesów Biznesowych

SPRAWNY URZĄD

 • Pomiar skuteczności urzędu
 • Analiza i doskonalenie procesów pracy urzędu
 • Określanie zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników urzędu
 • Metodyka rozwiązywania problemów w urzędzie
 • Tworzenie modelu pracy urzędu

SPRAWNY SZPITAL

 • Usprawnianie obiegu informacji w szpitalu
 • Doskonalenie obiegu dokumentacji medycznej
 • Usprawnienie procesu leczenia pacjenta
 • Usprawnienie pracy szpitala
 • Analiza i modelowanie procesów biznesowych w szpitalu

SPRAWNA INSTYTUCJA FINANSOWA

 • Rozpoznanie i identyfikacja procesów biznesowych w banku
 • Rozpoznanie i identyfikacja procesów biznesowych w firmie ubezpieczeniowej
 • Modelowanie procesów biznesowych w banku
 • Modelowanie procesów biznesowych w firmie ubezpieczeniowej
 • Metodyka doskonalenia procesów w instytucji finansowej