MODEL BIZNESOWY

PROWADZIMY TYLKO SZKOLENIA DEDYKOWANE

Organizacje różnią się między sobą, nawet jeśli działają w tej samej branży. Tę specyfikę uwzględniamy przed każdym szkoleniem i pod nią dostosowujemy indywidualny plan szkolenia. Dlatego też świadomie nie prowadzimy standaryzowanych szkoleń otwartych, zwanych kolokwialnie “pudełkowymi”, czyli gotowych, odgórnie zaplanowanych produktów edukacyjnych, zupełnie nieelastycznych wobec specyficznych wymagań firmy. Odgórnie przygotowany program szkoleniowy oznacza, że firma szkoleniowa “wie” czego pragnie klient, nawet jeśli się z nim nigdy wcześniej nie spotkała. Z całą stanowczością stwierdzamy, że nie ma możliwości stworzenia fachowego programu szkoleniowego bez wcześniejszego spotkania z klientem, bowiem prawdziwe szkolenie biznesowe zawsze powstaje w oparciu o kontekst organizacyjny Państwa firmy.

TWORZYMY SZKOLENIA AUTORSKIE

Każde szkolenie jest od początku wytworem kompetencji trenera prowadzącego. Plan szkolenia, materiały szkoleniowe, testy, treść prezentacji - wszystko jest tworzone przez naszych prowadzących.

Stosujemy w czasie szkoleń i warsztatów własne rozwiązania, bazujące głównie na doświadczeniu menedżerskim i dydaktycznym prowadzących. Odrzucamy wszelkie, abstrakcyjne rozważania teoretyczne, w tym nieprzystające do rzeczywistości narzędzia i metody promowane przez świat akademicki i - niestety - konsultingowy. Gwarantujemy, że wiedza jaką dzielimy się z Państwem jest nietuzinkowa, oryginalna i sprawdzona w praktyce. Nastawieni jesteśmy na skuteczność szkolenia i zainspirowanie szkolonych pracowników, a wszystko inne jest pochodną tego priorytetu. Uznajemy, że szkolenie biznesowe jest albo bardzo dobre, albo zupełnie nieudane. Rozwiązań pośrednich nie uznajemy.

PRACUJEMY Z FACHOWCAMI

  • Nie zatrudniamy teoretyków ani pracowników akademickich nie posiadających doświadczenia w biznesie
  • Wszyscy nasi trenerzy posiadają doświadczenie menedżerskie lub konsultingowe 
  • Nie szkolimy w ogóle osób fizycznych
  • Nie realizujemy szkoleń dla firm doradczych i konsultingowych