ADRESACI

Dotychczas obsługiwaliśmy następujące branże tj.: medycyna, bankowość, ubezpieczenia, farmacja, administracja publiczna, produkcja mebli, energetyka oraz produkcja oprogramowania.

W ramach poszczególnych organizacji najczęściej mamy do czynienia z wszystkimi funkcjami biznesowymi: informatyka, jakość, rekrutacja, sprzedaż, planowanie, zakupy, produkcja.

Kadra, która przechodzi nasze szkolenia zajmuje najczęściej stanowiska kierownicze i specjalistyczne, w tym:

  • Dyrektor Sprzedaży/Zakupów/Produkcji/Personalny
  • Menedżer ds. Kadr/Zakupów/Obsługi Klienta
  • Handlowiec/Specjalista ds. Handlowych/Sprzedawca
  • Specjalista ds. Kadr/Zakupów.

Osobną grupę stanowią często pojawiąjący się:

  • analitycy biznesowi/analitycy systemowi
  • projektanci aplikacji/architekci systemowi.